Missie en visie

Missie

De Gemeente de Terp is een open evangelische gemeente waarin we samen gefundeerd in het Woord van God in de kracht van de Heilige Geest willen groeien naar het beeld van Jezus en waarin we samen de boodschap van Gods liefde willen doorgeven aan de wereld om ons heen.

Visie en identiteit

De Terp is een evangelische gemeente die zich verbonden voelt met de uitgangspunten zoals die door MissieNederland (voorheen de Evangelische Alliantie) zijn opgesteld. Zie verder onder ‘wat wij geloven’.

De Terp wil functioneren als lichaam van Christus waarin alle leden elkaar met hun onderscheiden gaven en talenten dienen in een leven van aanbidding. Binnen de Terp gaan we uit van de doop van gelovigen door onderdompeling en leven we in de verwachting van de komst van de Heer. We houden het evangelie van Jezus niet voor onszelf maar ondersteunen actief zendingswerk ver weg en richten ons op evangelisatie in Capelle en nabije omgeving. Als gemeente zijn we primair een gemeente waar met name veel gezinnen een plaats vinden. We besteden daarom veel zorg en aandacht aan kinderwerk, tienerwerk en jongerenwerk. De Terp is echter ook een toevluchtsheuvel, een plaats waar een ieder die aanklopt een geestelijk thuis of gezin mag vinden. Onze samenkomst heeft daarom een open, enthousiast en laagdrempelig karakter. We stellen God centraal in verootmoediging, lofprijzing, gebed, dankzegging en prediking. Het onderwijs is gefundeerd in Gods Woord en gericht op het in de kracht van de Heilige Geest kennen en groeien naar het beeld van Jezus en het bekend maken van Gods liefde voor deze wereld, zoals Hij die heeft laten zien in het leven en sterven van onze Here Jezus Christus.

Zoek jij God? klik en ga naar: ikzoekgod.nl