Activiteiten

Samenkomsten

Op zondagmorgen komen we als gemeente van Jezus Christus bij elkaar. Waarom? Omdat het op de ochtend van de eerste dag van de nieuwe week was dat Jezus opstond uit de dood! Zondagmorgen is dus een feestmorgen en we komen bij elkaar om Hem de eer te brengen. Lees meer…

Zending

Evangelische gemeente De Terp wil de grote opdracht van de Here Jezus Christus serieus nemen om het goede nieuws in de hele wereld bekend te maken. Zending is daarom een van de speerpunten van onze gemeente. Lees meer…

Evangelisatie

De Terp heeft een sterk evangeliserend karakter. De Terp richt zich op evangelisatiewerk in Capelle en omgeving. Hierbij richten we ons primair op het bereiken van gezinnen en opgroeiende jongeren. Lees meer…

Alpha cursus

Bestaat God eigenlijk wel? Hoe kan ik Hem leren kennen? Wat betekent de bijbel vandaag de dag nog voor mij? En wie was Jezus dan? Heeft bidden wel zin? Wat is het doel van mijn leven? Is er meer tussen hemel en aarde? Als je over deze vragen wilt nadenken ben je hartelijk welkom bij de Alpha cursus. Lees meer…

Kinderen

Kinderen horen er helemaal bij in de Terp. We hebben 6 verschillende groepen, nl. baby’s, peuters, groep 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6 en groep 7 en 8. Zij kunnen aansluitend doorgroeien naar de Genesis jongerengroep. Lees meer…

Jongeren

Jongeren bewust maken wie God voor ze is en wil zijn, wat het betekent om te geloven, en vanuit Gods Woord te leven. Zodat ze zelf groeien in hun geloof en dit ook kunnen delen met elkaar. In De Terp proberen we jongeren een eigen plaats te geven, een eigen manier van het beleven van je geloof in een omgeving die bij jou en bij deze tijd past. Lees meer…

Vrouwen

Met regelmaat wordt er voor vrouwen specifieke bijeenkomsten georganiseerd waarin vrouwen elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen aanmoedigen in hun persoonlijke wandel met God. Naast ontmoeting wordt ook aandacht besteed aan het creatief met elkaar bezig zijn. Lees meer…

Mannen

Het mannenwerk is erop gericht elkaar als mannen te ontmoeten en zo elkaar te stimuleren in hun persoonlijke wandel met God, levensheiliging en het oppakken van hun verantwoordelijkheden. Door middel van verschillende activiteiten (zoals mannenontbijt, studie bijeenkomsten) en ontspanning leren mannen elkaar kennen, ontstaan vriendschappen, bemoedigen en vertroosten ze elkaar en bouwen elkaar op in persoonlijk geloof. Lees meer…

Huiskringen

De huiskringen zijn de plekken waar het hart van het gemeente-zijn klopt en vormen de ‘stenen’ waaruit het gehele huis is opgebouwd. De basiselementen van het gemeente-zijn, zoals ontmoeting, gemeenschap, omzien naar elkaar, betrokkenheid, dienen, enz. komen in de huiskringen tot uitdrukking. Lees meer…

Gebed – Lighthouses

Iedere twee weken komen gemeenteleden op verschillende plaatsen bij elkaar om met elkaar te bidden. Dit gebeurt regionaal bij gemeenteleden thuis en altijd in kleine groepen waardoor een ongedwongen en ontspannen sfeer bestaat waardoor ook ruimte bestaat voor het delen van persoonlijke noden. Lees meer…

Vorming en Toerusting

De Terp biedt cursussen aan om je bekend te maken met Jezus, of om je te helpen groeien in je geloof als je al wat langer christen bent. Ook worden er cursussen specifiek gegeven over thema’s als bijvoorbeeld huwelijk en opvoeding. Lees meer…

Pastoraat

Voor problemen, die dieper liggen en een structurele aanpak vergen kunnen gemeenteleden terecht bij het pastorale team. Dit team heeft specifieke pastorale cursussen gevolgd waarin kennis en praktische vaardigheden rond pastorale vraagstukken is opgedaan om intensievere begeleiding en ondersteuning te geven. Lees meer…

Zoek jij God? klik en ga naar: ikzoekgod.nl