Pastoraat

Pastoraat in de gemeente biedt de mogelijkheid van persoonlijke begeleiding, een stukje samen oplopen als het even wat moeilijk is (voor jou alleen). Dit kan eenmalig zijn, maar ook wat langer duren. Soms wel enkele jaren.

Pastoraat biedt de mogelijkheid om “samen” te kijken naar de moeiten die op dat moment je leven (te veel) beheersen. “Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na” (Gal 6:2), dat is de basis die God ons geeft. Iedereen zal moeiten ervaren in zijn of haar leven, maar als die moeiten een last gaan worden die steeds zwaarder op je leven drukt, kan het nodig zijn om gerichter hulp te vragen. Dan wil een pastoraal werker met je oplopen.

Het is de bedoeling om inzicht te krijgen waardoor je vastloopt. Het kan zijn dat je dingen op moet ruimen die er in je leven gebeurd zijn. Soms lucht het al op als je het eindelijk eens aan iemand vertelt, als er iemand is die erkenning uitspreekt voor je gevoelens van pijn, verdriet of eenzaamheid. We hebben allemaal veiligheid, liefde, aanvaarding en geborgenheid nodig.

Maar helaas, in ons leven gaan er veel dingen niet zoals ze zouden moeten gaan. We kunnen dan beschadigd raken en emotionele blokkades ontwikkelen als angst, boosheid of schuld. Deze gevoelens kunnen ons doen vluchten in verslavingen (drugs, drank, porno) of kunnen onszelf verwonden. Ook werk, gezin en kerk kunnen als vlucht gebruikt worden, alles om maar niet met de pijn geconfronteerd te worden.

Blokkades kunnen ons doen vluchten of verlammen, waardoor je functioneren steeds meer in de knel komt.
Hiermee doen we niet alleen onszelf maar helaas ook onze directe omgeving tekort (de mensen van wie we het meest houden).

Gelukkig is er een weg uit: Jezus is onze verlosser !!  Jezus is ook dé waarheid, geneesheer, trooster, enz.
Als pastoraal werker mogen we je al wandelend weer dichter bij Hem brengen omdat we overtuigd zijn van Zijn genezende liefde voor ieder van ons.

Wij willen bijbelse en psychologische principes aanreiken met als doel positieve invloed op gevoel, gedachten, gedrag en gewoonten.
Het pastoraal team wordt in de Terp weer nieuw leven ingeblazen. Voorlopig ligt de verantwoording bij de oudsten.
Het gesprek met een pastoraal werker is een vertrouwelijk gesprek. De pastorale medewerkers hebben de plicht de dingen die hen toevertrouwd worden, geheim te houden.

Iedereen kan een arm om iemand heen slaan. Iedereen kan voor iemand bidden. Doe dat! Dat is heel waardevol.
Soms zie je dat iemand meer nodig heeft, maak ze dán attent op het pastoraat. Soms heb je zélf meer nodig. Neem gerust contact op met een van de oudsten!

Zoek jij God? klik en ga naar: ikzoekgod.nl