Gebed – Lighthouses

Iedere twee weken komen gemeenteleden op verschillende plaatsen bij elkaar om met elkaar te bidden. Dit gebeurt regionaal bij gemeenteleden thuis en altijd in kleine groepen waardoor een ongedwongen en ontspannen sfeer bestaat waardoor ook ruimte bestaat voor het delen van persoonlijke noden.

Hiernaast wordt met elkaar gebeden voor onderwerpen als de wijk, het werk in de gemeente, zendelingen, de lijdende kerk en Israel. Deze plaatsen van gebed worden de lighthouses genoemd en vormen binnen de gemeente en de wereld waarin wij staan de lichtbakens van waaruit wij Zijn licht naar anderen mogen verspreiden.

Wil je een lighthouse bezoeken bij jou in de buurt? Stuur dan een bericht naar ons contactformulier en wij laten je weten waar je een groep medechristenen kunt vinden om met elkaar te bidden.

Zoek jij God? klik en ga naar: ikzoekgod.nl