ANBI informatie

1. Standaard ANBI formulier kerkgenootschappen

N.B.  De Terp werkt met een gebroken boekjaar, dat loopt van 1 augustus tot en met 31 juli!

N.B. 2 De links in de standaarddocumenten werken niet goed, maar op deze pagina staan alle verplichte documenten per jaar gedocumenteerd.

ANBI-formulier 2022/2023

2. Beleidsplan

De Terp wil functioneren als lichaam van Christus waarin alle leden elkaar met hun
eigen gaven en talenten dienen in een leven van aanbidding. Binnen de Terp gaan we
uit van de doop van gelovigen door onderdompeling en leven we in de verwachting
van de komst van de Heer. We houden het evangelie van Jezus niet voor onszelf maar
ondersteunen actief zendingswerk ver weg en richten ons op evangelisatie in
Zevenkamp/Ommoord en nabije omgeving. Als gemeente zijn we een gemeente waar
ook veel gezinnen een plaats vinden. We besteden daarom veel zorg en aandacht aan
kinderwerk, tienerwerk en jongerenwerk. De Terp is echter ook een toevlucht heuvel,
een plaats waar eenieder die aanklopt een geestelijk thuis of gezin mag vinden. Onze
samenkomst heeft daarom een open, enthousiast en laagdrempelig karakter. We
stellen God centraal in verootmoediging, lofprijzing, gebed, dankzegging en prediking.
Het onderwijs is gefundeerd in Gods Woord en gericht op het in de kracht van de
Heilige Geest kennen en groeien naar het beeld van Christus en het bekend maken
van Gods liefde voor deze wereld, zoals Hij die heeft laten zien in het leven en sterven
van onze Here Jezus Christus.

3. Activiteitenverslagen

Activiteitenverslag 15/16

Activiteitenverslag seizoen 16-17

Activiteitenverslag seizoen 17-18

Activiteitenverslag seizoen 18-19

Activiteitenverslag seizoen 19-20

Activiteitenverslag seizoen 20-21

Activiteitenverslag seizoen 21-22

Activiteitenverslag seizoen 22-23

4. Jaarrekeningen

Balans per 31 juli 2015

Balans per 31 juli 2016

Balans per 31 juli 2017

Balans per 31 juli 2018

Balans per 31 juli 2019

Balans per 31 juli 2020

Balans per 31 juli 2021

Balans per 31 juli 2022

Balans per 31 juli 2023

Zoek jij God? klik en ga naar: ikzoekgod.nl