ANBI informatie

 1. Naam organisatie

Evangelische Gemeente De Terp

2. RSIN nummer

RSIN Nummer: 818660624

3. Internet adres

www.deterp.com

4. Contact

Postadres: Postbus 494 2900 AL Capelle aan den IJssel
Email: zie contactformulier

5. Doelstelling

De gemeente stelt zich ten doel:

  • het eren en verheerlijken van God.
  • de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus in de directe omgeving.
  • de opbouw en verdieping van het geestelijke leven van de leden van de gemeente.
  • het toerusten tot dienstbetoon.
  • het bevorderen van de onderlinge gemeenschap.
  • Het ondersteunen van zending en evangelisatie.
  • Kinderen en jongeren zo vroeg mogelijk te leren leven met de Here Jezus.

De gemeente tracht haar doel te bereiken door:

  • Het organiseren van wekelijkse gemeentesamenkomsten
  • Het organiseren van bijbelkringen en gebedsbijeenkomsten
  • Het organiseren van andere activiteiten

6. Beleidsplan

De Terp wil functioneren als lichaam van Christus waarin alle leden elkaar met hun eigen gaven en talenten dienen in een leven van aanbidding. Binnen de Terp gaan we uit van de doop van gelovigen door onderdompeling en leven we in de verwachting van de komst van de Heer. We houden het evangelie van Jezus niet voor onszelf maar ondersteunen actief zendingswerk ver weg en richten ons op evangelisatie in Zevenkamp/Ommoord en nabije omgeving. Als gemeente zijn we een gemeente waar ook veel gezinnen een plaats vinden. We besteden daarom veel zorg en aandacht aan kinderwerk, tienerwerk en jongerenwerk. De Terp is echter ook een toevluchtsheuvel, een plaats waar eenieder die aanklopt een geestelijk thuis of gezin mag vinden. Onze samenkomst heeft daarom een open, enthousiast en laagdrempelig karakter. We stellen God centraal in verootmoediging, lofprijzing, gebed, dankzegging en prediking. Het onderwijs is gefundeerd in Gods Woord en gericht op het in de kracht van de Heilige Geest kennen en groeien naar het beeld van Christus en het bekend maken van Gods liefde voor deze wereld, zoals Hij die heeft laten zien in het leven en sterven van onze Here Jezus Christus.

7. Bestuurders

Het bestuur van de gemeente ligt bij de oudstenraad.

De namen zijn (per 10/11/2019):

Rinus van Dam (secretaris)

Robert Vink (penningmeester)

Fred Meijer (voorzitter)

8. Beloningsbeleid

Alle bestuursleden en medewerkers zijn vrijwilligers. Er worden geen salarissen en vrijwilligersvergoedingen uitgekeerd. In sommige gevallen worden onkostenvergoedingen uitgekeerd.

9. Activiteitenverslag

Activiteitenverslag 15/16

Activiteitenverslag seizoen 16-17

Activiteitenverslag seizoen 17-18

Activiteitenverslag seizoen 18-19

Activiteitenverslag seizoen 19-20

10. Jaarrekening of jaarverslag

Balans per 31 juli 2015

Balans per 31 juli 2016

Balans per 31 juli 2017

Balans per 31 juli 2018

Balans per 31 juli 2019

Balans per 31 juli 2020

Zoek jij God? klik en ga naar: ikzoekgod.nl