Huiskringen

De huiskringen zijn de plekken waar het hart van het gemeente-zijn klopt en vormen de ‘stenen’ waaruit het gehele huis is opgebouwd. De basiselementen van het gemeente-zijn, zoals ontmoeting, gemeenschap, omzien naar elkaar, betrokkenheid, dienen, enz. komen in de huiskringen tot uitdrukking.

De belangrijkste doelstelling van een kring is om concrete invulling te geven aan de opdracht om huisgezin van God te zijn. Er wordt daarom gebeden, gezongen, gepraat, Gods Woord wordt geopend en ook kan de maaltijd van de Heer worden gevierd. Op deze manier wordt vorm en inhoud gegeven aan het zijn van een huisgezin van God. Belangrijk is dat de kring een veilige plek is waar voor iedereen aandacht is en elk zijn eigen inbreng kan hebben. In de beslotenheid van een huiskring kan in vertrouwen lief en leed worden gedeeld en kan met elkaar worden meegeleefd en voor elkaar worden gebeden.

Gemeente De Terp kent een netwerk van huiskringen. De kringen kunnen variëren in samenstelling (jongeren, ouderen, gezinnen) of inhoud (accent op gebed of Bijbelstudie). Ieder gemeentelid wordt gevraagd zich aan te sluiten bij één van deze huiskringen. Om u aan te sluiten bij één van de kringen of voor informatie over de huiskringen bij u in de buurt verzoeken wij u contact op te nemen via ons contactformulier.

 

Zoek jij God? klik en ga naar: ikzoekgod.nl