Over ons

Wat wij geloven

Wij onderschrijven de geloofsuitgangspunten van Missie Nederland (voorheen de Evangelische Alliantie). Lees meer…

Missie, visie en identiteit

De Gemeente de Terp is een open evangelische gemeente waarin we samen gefundeerd in het Woord van God in de kracht van de Heilige Geest willen groeien naar het beeld van Jezus en waarin we samen de boodschap van Gods liefde willen doorgeven aan de wereld om ons heen. Wij voelen ons verbonden met de uitgangspunten zoals die door Missie Nederland (voorheen de Evangelische Alliantie) zijn opgesteld. Lees meer…

De visie concreet

De Terp wil een doelgerichte gemeente zijn en maakt hiervoor gebruik van de 5 pijlers zoals uit het Woord van God kunnen worden afgeleid. Deze 5 pijlers zijn geïntroduceerd uit het verlangen om meer en meer te lijken op de gemeente van Handelingen en zo gehoorzaamheid te zijn aan de opdracht van onze Here Jezus zoals verwoord in Mattheus 28:19-20 “ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb”. De visie is, gekleurd door onze missie en identiteit, uitgewerkt voor elk van de 5 pijlers (aanbidding, discipelschap, onderlinge gemeenschap, dienstbaarheid en evangelisatie). Lees meer…

Leiderschap

Evangelische gemeente de Terp heeft een leiderschapsstructuur waarin een team van oudsten de eindverantwoordelijkheid draagt. Lees meer…

Zoek jij God? klik en ga naar: ikzoekgod.nl