Leiderschap

Evangelische Gemeente De Terp heeft een leiderschapsstructuur waarin een team van oudsten de eindverantwoordelijkheid draagt. Hun taken concentreren zich op goed leiding geven (1 Tim. 5:17), het hoeden van de gemeente (1 Petr. 5:2) en het gebed en de verkondiging van het Woord (Hand. 6:4). Daarnaast functioneren diakenen, die vooral een dienende en uitvoerende taak hebben, dan wel leiding geven aan (meerdere) taakgroepen. De gaven en talenten van de oudsten en diakenen vormen uitgangspunt voor een onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

De raad bestaat uit: de oudsten Rinus van Dam (voorzitter), Robert Vink (penningmeester), Joris van Rhee (secretaris) en Jan Berwerff. Daarnaast de diakenen Wim Goeree en Ria van den Dool.

Ook is er een leiderschapsteam actief dat bestaat uit de verschillende coördinatoren. Het leiderschapsteam vergadert ongeveer iedere 2 à 3 maanden met de raad.

Voor de verschillende activiteiten en taken binnen de gemeente zijn taakgroepleiders aangesteld. Zij geven leiding aan de taakgroepen. Verschillende taakgroepen vallen weer onder een coördinator.

Alle gemeenteleden worden gestimuleerd om deel te nemen aan een taakgroep om zo zijn of haar persoonlijke gaven en talenten te ontdekken en in te zetten voor Gods Koninkrijk.

Zoek jij God? klik en ga naar: ikzoekgod.nl