Samenkomsten

Op zondagmorgen komen we als gemeente van Jezus Christus bij elkaar. Waarom? Omdat het op de ochtend van de eerste dag van de nieuwe week was dat Jezus opstond uit de dood! Zondagmorgen is dus een feestmorgen en we komen bij elkaar om Hem de eer te brengen.

In de dienst wordt daarom ruimte gemaakt om God groot te maken door het zingen van lofliederen en door gebed. Ook wordt de Bijbel geopend om met elkaar te ontdekken wat God tot ons te zeggen heeft.
Eens per maand op de eerste zondag vieren wij als gemeente met elkaar de maaltijd van de Heer (ook wel avondmaal) om specifiek bij het lijden en de opstanding van de Here Jezus stil te staan.

Naast het ontmoeten van God in de dienst en het brengen van onze lofoffers mogen wij ook elkaar ontmoeten. Als gezin van God mogen wij elkaar beter leren kennen, vriendschappen aangaan en elkaar aanmoedigen en bemoedigen. Na de dienst wordt daarom gezamenlijk met elkaar koffie gedronken en is er een team dat met bezoekers wil bidden.

De zondagochtendsamenkomst begint om 10:00 uur.

Zoek jij God? klik en ga naar: ikzoekgod.nl