Zending

De Terp, gemeente met een missie!

Evangelische gemeente De Terp wil de grote opdracht van de Here Jezus Christus serieus nemen om het goede nieuws aan alle volken in de hele wereld bekend te maken. Zending is daarom een van de speerpunten van onze gemeente. Dit gaat echter niet vanzelf. Je bent namelijk geen zendingsgemeente omdat dit ergens besloten of beschreven is. We zijn met een aantal zendelingen verbonden doordat ze rechtstreeks door De Terp zijn uitgezonden of doordat we hen mede ondersteunen.

Ondersteuning van zendelingen en zendingsorganisaties door De Terp

Investeren in het koninkrijk van God is waardevast. We zijn dankbaar dat we uit het midden van De Terp verschillende mensen voor kortere of langere tijd mogen uitzenden. Daarnaast ondersteunt De Terp ook zendelingen en organisaties waar we ons verbonden mee voelen.

Hier kun je kennismaken met alle zendelingen en organisaties waar wij als evangelische gemeente De Terp mee verbonden zijn. Je wordt van harte uitgenodigd om deze acties met gebed te ondersteunen. Als je het op je hart hebt om ook financieel bij te dragen, dan kan dat via: NL21 INGB 0004 0904 23 t.n.v. Evangelische gemeente De Terp.

Operatie Mobilisatie

OM is een wereldwijde zendingsorganisatie waar duizenden jongeren als vrijwilliger voor kortere of langere tijd werken. Als De Terp zijn we sinds de oprichting met deze organisatie nauw verbonden. Binnen OM worden Jan den Ouden, Bagus Surjantoro, Roberto en Shura Facanha, Marcel en Lea Buchner en Kilian en Jaron Buchner Buchner persoonlijk ondersteund door De Terp. Hieronder kun je meer vinden over deze zendelingen. Voor meer informatie over de organisatie Operatie Mobilisatie, kijk op http://www.nl.om.org.

DWK in desertland

Sommige christenen werken in landen waar niet in het openbaar over geschreven kan worden. DWK en zijn gezin zijn zulke christenen. Als De Terp mogen we hen steunen bij het werk in de woestijn. Kijk voor meer info over de vervolgde kerk: http://www.opendoors.nl/

Open Doors

Stichting Open Doors verleent hulp aan de lijdende kerk wereldwijd. Het werk van Open Doors ter ondersteuning van vervolgde christenen laat zich in grote lijnen verdelen in drie categorieën: verspreiding van Bijbels en boeken, het geven van trainingen en opleidingen, en het verlenen van sociaaleconomische hulp (waaronder beroepsopleidingen en kleine leningen). Regelmatig worden er themaweken of speciale gebedsacties gehouden. In De Terp besteden we ook altijd aandacht aan de zondag van de lijdende kerk. Dit is altijd de zondag na Pinksteren. Meer informatie over Open Doors kun je vinden op hun website www.opendoors.nl, of hun Facebookpagina.

Wycliffe Bijbelvertalers

Wycliffe spant zich in om de bijbel in iedere gesproken taal op schrift te stellen. Dit betekent behalve vertalen ook vaak het op schrift stellen van een taal en lees- en schrijfonderwijs geven. Naast bijbelvertalers zijn er ook een groot aantal ondersteuners in dienst zoals administrateurs, onderhoudsmensen, leraars en leraressen en zelfs piloten en vliegtuigmonteurs.
Binnen Wycliffe Bijbelvertalers worden o.a. Walter en Ineke Verschoor en Ko en Basia Stroo door De Terp ondersteund. Voor meer informatie over Wycliffe Bijbelvertalers kijk op www.wycliffe.org. Door ons ondersteunde zendelingen bij Wycliffe Bijbelvertalers zijn Walter en Ineke Verschoor.

Stichting Roemenië Manna

De Stichting Roemenië Manna ondersteunt sinds ruim 20 jaar op verschillende manieren gezinnen in Roemenië. Veel mensen uit De Terp steunen via Manna een Roemeens gezin. Uitgebreide informatie vindt u ook op www.ro-manna.nl de website.

Stichting CCP Uganda

Een groot aantal gemeenteleden van De Terp zijn betrokken bij het werk van Stichting CCP in Uganda. CCP ondersteunt kansarme kinderen, die hun ouders verloren hebben door AIDS of door de lang slepende burgeroorlog in Uganda. Daarnaast heeft CCP twee scholen voor beroepsonderwijs en een aantal projecten (landbouw, I.G.A., geitenproject). De kinderen van ons kinderwerk collecteren voor twee weeskinderen van CCP. Meer informatie kunt u ook vinden op de website van CCP, www.ccp-uganda.org of op de Facebookpagina.

Israël

Michael en Dina Beener werken als ge remigreerde Russische Messias belijdende Joden in Sderot. Ze geven leiding aan het werk van de City of Life Church. Kijk voor meer informatie op www.cityoflifeisrael.com

Ben en Asil Roney

Asil is de dochter van de Kims. Ze heeft de opleiding tot vliegtuigmonteur afgerond en daarna het certificaat gehaald om de toestel inspecties te mogen doen en verklaring van luchtwaardigheid af te geven. Ben is opgeleid als piloot en monteur. Asil en haar man Ben bereiden zich u voor op uitzending met de MAF.

Staat hier binnenkort jouw naam?


Hij was diep geroerd toen Hij zag hoe de mensen afgemat waren en zich geen raad wisten. Zij leken op een kudde schapen zonder herder. “Wat is de oogst toch groot!” zei Hij tegen Zijn discipelen. “En wat zijn er weinig arbeiders! Vraag de Landheer of Hij meer arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.” (Mattheus 9:36-38)

Zoek jij God? klik en ga naar: ikzoekgod.nl