Mannen

Het mannenwerk is erop gericht elkaar als mannen te ontmoeten en zo elkaar te stimuleren in hun persoonlijke wandel met God, levensheiliging en het oppakken van hun verantwoordelijkheden. Door middel van verschillende activiteiten (zoals interkerkelijk mannenontbijt, studie bijeenkomsten) en ontspanning leren mannen elkaar kennen, ontstaan vriendschappen, bemoedigen en vertroosten ze elkaar en bouwen elkaar op in persoonlijk geloof.

Kijk in de agenda voor het eerstvolgende mannen-ontbijt.

Zoek jij God? klik en ga naar: ikzoekgod.nl