Jongeren

Jongeren bewust maken wie God voor ze is en wil zijn, wat het betekent om te geloven, en vanuit Gods Woord te leven. Zodat ze zelf groeien in hun geloof en dit ook kunnen delen met elkaar. In De Terp proberen we jongeren een eigen plaats te geven, een eigen manier van het beleven van je geloof in een omgeving die bij jou en bij deze tijd past.

Jongeren helpen hun weg in het leven te vinden is veel meer dan het bijbrengen van bijbelkennis. Bij het jongerenwerk in de Terp gaat het er om dat de jongeren God leren kennen in hun dagelijks leven. Dat ze een antwoord hebben op de vragen die ze in de klas, op hun werk of op straat krijgen. En ook dat ze antwoorden gaan leren vinden op hun eigen vragen. Dus niet: beschermen, maar sterk maken (Ef.6:10-20).

Het jongerenwerk heeft verschillende activiteiten tijdens en buiten de zondagse samenkomsten.

Binnen het jongerenwerk vinden we het van belang dat de jongeren relaties ontwikkelen. Deze relaties kunnen kort zijn, maar het mooiste is als ze groeien tot echte en hechte vriendschappen.

Informatie over het jongerenwerk is te verkrijgen via ons contactformulier of via de jongeren zelf.

Genesis

Doel: Verdiepen van de Bijbelse onderwerpen door korte studies en het met elkaar hierover in gesprek gaan. Het bouwen aan vriendschappen door gezamenlijke activiteiten waar plezier en gezelligheid belangrijke elementen zijn.
Wat & Wanneer: Iedere eerste en derde zondag van de maand heeft Genesis zijn eigen dienst gelijktijdig met de zondagse samenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten wordt met elkaar gesproken over Bijbelse en actuele onderwerpen. Daarnaast is er ruimte voor spel en ontspanning.
Buiten de zondag wordt er iedere maand op zaterdag of vrijdag avond een activiteit georganiseerd. Dit kan variëren van zwemmen, bowlen, een uitje naar het strand of een gezellige avond met bijvoorbeeld een film.
Waar: Op zondag tijdens de samenkomst. De activiteiten op zaterdag of vrijdagavond bij de jeugdleiders thuis.

Jeugdweekenden

Regelmatig worden er jeugdweekenden georganiseerd voor de afzonderlijke jeugdgroepen maar ook gezamenlijk met elkaar. Soms wordt dit in samenwerking gedaan met de jongeren uit gemeenten waar de terp mee verbonden is.
Ook wordt regelmatig gezamenlijk naar landelijk georganiseerde weekenden of conferenties gegaan zoals bijvoorbeeld Opwekking.

Zoek jij God? klik en ga naar: ikzoekgod.nl